+31-76-5798160

we connect.

we achieve.

you matter.

 

 

connecting knowledge.

Connecting knowledge; dat is onze kracht. Bij Bodegro combineren we de vakkennis van laboratoriumspecialisten met onze ICT ervaring: we connect. Bodegro ontwikkelt en implementeert laboratoriumsoftware. Met de juiste koppelingen, ontstaat één goed ingericht Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS), gebaseerd op connectivity. Daarmee ondersteunen we laboratoria bij het nog beter voldoen aan de wensen van de aanvrager/arts: we achieve.
De systemen van Bodegro zijn gebouwd op connectivity, wat werkprocessen in een lab efficiënter en effectiever maakt. Zo ontstaat op het laboratorium ruimte voor specialistische taken, waar Personalised Medicine om vraagt. Samen met Bodegro kan een lab alle huidige en toekomstige uitdagingen aan: you matter!

about us

Sinds 1998 zijn laboratoria ons werkdomein. Vanwege onze eigen laboratoriumachtergrond, begrijpen we zowel het lab als de taal van techneuten. Juist met deze bijzondere kenniscombinatie maken we het verschil. We luisteren eerst en gaan dan pas implementeren.

 

 

Vanuit onze kennis van laboratoria snappen we voor welke uitdaging onze klanten staan. We houden van zulke uitdagingen en zijn gemotiveerd om laboratoria passende oplossingen te leveren met meerwaarde.

Ook bij moeilijkheden tijdens de productontwikkeling, gaan we net zo lang door tot we een complete en passende oplossing hebben gevonden. Ons tikje eigenzinnigheid helpt om te komen tot innovatieve softwareoplossingen die we snel kunnen realiseren en implementeren. Ook na implementatie blijven we met onze klanten meedenken.

Ondanks dat we niet rechtstreeks met patiënten werken, voelen we ons verantwoordelijk voor hun welzijn. Door het beter inrichten van medische informatiesystemen dragen we bij aan een betere patiëntenzorg. Dat doen we serieus en met passie.

our mission

Bodegro levert passende ICT oplossingen door combinatie van domeinkennis met technische innovatie ter verbetering van het laboratorium. Wij dragen daarmee bij aan een betere gezondheidszorg.

De LabTrain filosofie == connectivity!

Personalised Medicine zorgt voor macroveranderingen in de gezondheidszorg en heeft consequenties voor de werkwijze van laboratoria. Patiëntengroepen worden steeds specifieker. In te zetten analyses en interpretatie van uitslagen worden steeds meer patiënt specifiek.

Om als laboratorium aan de veranderende vraag te voldoen, is samenwerking met partners noodzakelijk. Flexibele laboratorium automatiseringsoplossingen faciliteren deze samenwerking. Bodegro ondersteunt laboratoria bij deze veranderingen met innovatieve en volgroeide softwareoplossingen. Connectivity is de filosofie van ons systeem LabTrain. LabTrain ondersteunt laboratoria om de patiënt centraal te stellen en de juiste behandeling op maat te geven, terwijl het toch mogelijk is om kosteneffectief en kostenefficiënt (samen) te werken.

our vision

Steeds meer partijen in de zorg zien Bodegro als de vanzelfsprekende partner op het gebied van laboratorium software, met de focus op connectivity, kennisautomatisering en geïntegreerde diagnostiek, leidend tot personalised medicine.

our work

Voor elke laboratoriumuitdaging zoekt Bodegro een oplossing. Op die manier hebben we vanaf 1998 intelligente softwaresystemen ontwikkeld voor laboratoria. Deze systemen, zoals LabTrain en PRINS, configureren we aan de hand van de behoeften van gebruikers.

 

 

De omgeving in en rond een lab is dynamisch. Daarom verbeteren en ontwikkelen we onze producten steeds verder. Als basis voor innovatie, luisteren we naar onze gebruikers, tijdens een project of tijdens gebruikersdagen en letten we scherp op nieuwe technologische ontwikkelingen in de ICT en op het laboratorium.

Zo hebben we een PCR workflow oplossing ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van moleculaire laboratoria aan één systeem dat complexe workflow optimaal faciliteert ter vervanging van Excelsheets en handmatige acties.

Bij alle systemen die we ontwikkelen, leveren en implementeren, vinden we het optimaal ondersteunen van gebruikers heel gewoon. We trainen hen zodat ze zelf hun systeem kunnen beheren.

your benefit

Bodegro begrijpt het lab en spreekt de taal van een lab. Samen met laboratoria zoeken we naar ICT oplossingen, die helpen bij het inspelen op de veranderende laboratoriummarkt. We bespreken de werkprocessen en brengen waar mogelijk optimalisaties aan. Zo worden de processen op het lab minder arbeidsintensief, vermindert de kans op fouten en verbetert de kwaliteit. Op het lab blijft meer tijd over voor belangrijke specialistische zaken. Your benefit!
Een flexibel en goed geïmplementeerd ICT systeem draagt bij aan een betere dienstverlening aan artsen en dus aan betere patiëntenzorg. Dat motiveert ons om, ook bij tegenslag, verder te gaan in het optimaliseren van systemen.

 

 

De uitdaging van een lab, is onze missie.

our solutions.

Met de kennis en software van Bodegro is het mogelijk om alle uitdagingen in een laboratorium aan te kunnen. Bodegro configureert bestaande software tot een applicatie die aansluit bij de behoefte van een laboratorium. De oplossingen van Bodegro zijn: LabTrain, LabTrain Interface, LabTrain Interface mPCR en de buitendienst software.

logo_labtrain

Laboratoriumsuite met LIMS voor klinische chemie, medische microbiologie en een bloedtransfusiesysteem. Robuust en eenvoudig uit te breiden.

logo_labtrain_interface

Helpt laboratoria kosteneffectief en – efficiënt te werken met koppelingen van o.a. instrumenten, analysestraten, Lab2Lab en kwaliteitssystemen.

logo_labtrain_interface_mpcr

Een geïntegreerd softwaresysteem om complexe workflows rondom moleculaire DNA diagnostiek efficiënt en effectief te laten verlopen.

logo_prins

Patiëntgerelateerde software. PRINS is inzetbaar bij prikposten, onderzoekslocaties en huisartsenlaboratoria voor bijvoorbeeld opvolging van patiënten met een chronisch ziektebeeld.

our references.

Met innovatieve softwareoplossingen helpt Bodegro laboratoria in de gezondheidszorg. Zij waarderen onze aanpak en de geïmplementeerde systemen en oplossingen, zoals:

  • Effectieve middleware oplossingen met LabTrain Interface
  • Volledig LIMS voor alle laboratoria van academische ziekenhuizen
  • Efficiënte software voor competitieve dienstverlening door huisartsenlaboratoria
  • Uitgekiende oplossing voor de QC laboratoria van de nationale bloedbank

circ_amc3

circ_erasmus

circ_sanquin

circ_diag

our updates.

Bloeduitgifte op de trauma-heli met LabTrain

Het bloed aan boord van de Lifeliner2 is te danken aan een samenwerking tussen de Bloedtransfusiedienst Erasmus MC en de vliegende trauma-artsen. Tot nu toe moest een extra voertuig rijden om transfusiebloed op de plaats van het ongeval te krijgen.
Lees meer…