+31-76-5798160

Bloeduitgifte op de trauma-heli met LabTrain

Het bloed aan boord van de Lifeliner2 is te danken aan een samenwerking tussen de Bloedtransfusiedienst Erasmus MC en de vliegende trauma-artsen. Tot nu toe moest een extra voertuig rijden om transfusiebloed op de plaats van het ongeval te krijgen. Het Mobiel Medisch Team is gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport (voorheen luchthaven Zestienhoven). De heli rukt uit voor ongevallen of misdrijven op slecht bereikbare of afgelegen plaatsen, zoals de havens, Maasvlakte of polders. Toediening van bloed ter plekke kan noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld ernstig gewonde verkeersslachtoffers in leven te houden. Het vervoeren van bloed door de lucht stelt het transfusielaboratorium voor logistieke uitdagingen, legt prof. Yolanda B. de Rijke uit, afdelingshoofd Klinische Chemie: “Bloedproducten moeten doelmatig worden gebruikt. Als dit niet gebeurt, kost dat geld en is dat bovendien onethisch richting de donor.” Volgens de geldende richtlijn mag alleen bloed worden hergebruikt dat niet kouder is geweest dan 2 graden en niet warmer dan 10 graden. Hiervoor is nu een temperatuurgecontroleerde transportkoffer beschikbaar. Als die gesloten is, blijven de bloedproducten minstens twintig uur onder de 10 graden. De koffer bevat een geavanceerde temperatuurlogger, waarmee na elke vlucht via WiFi het temperatuurbeloop kan worden uitgelezen. Mocht de temperatuurgrens toch zijn overschreden, dan wordt op aanvraag een nieuw koffertje geleverd, aldus De Rijke. Een tweede uitdaging is voldoen aan de wettelijke verplichting dat bloedproducten traceerbaar moeten zijn, op hun route van donor naar patiënt. Om volledige traceerbaarheid te garanderen, ook in drukke, stressvolle omstandigheden, registreert het bloedtransfusielaboratorium automatisch deze route. Dit gebeurt nadat het MMT de patiënt heeft geïdentificeerd. Dit alles wordt ondersteund door een speciale transfusiemodule in het laboratoriuminformatiesysteem LabTrain. [bron: intranet Erasmus...

Jessa ziekenhuis gebruikt LabTrain Interface voor PCR analyses

Het laboratorium voor moleculaire diagnostiek van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt maakt gebruik van LabTrain Interface mPCR voor de administratie, validatie, en rapportage van haar PCR testuitslagen. Het laboratorium voert de analyses uit voor de disciplines medische microbiologie, oncologie en hematologie. Het laboratorium voor moleculaire diagnostiek van het Jessa Ziekenhuis is vooraanstaand op het gebied van de detectie van genafwijkingen in onder andere hematologische neoplasieën. DNA en RNA diagnostiek vindt plaats voor zo’n 25 genafwijkingen die bijdragen aan de diagnose, prognose en het bepalen van risicofactoren voor hematologische neoplasieën zoals leukemie en lymfoom, risico op trombose en auto-immuunziekten. Met behulp van allel specifieke qPCR kan voor diverse hematologische genafwijkingen homo- of heterozygotie puntmutatie worden vastgesteld. Ook smeltcurve analyse met SYBR green wordt gebruikt. Naast kwalitatieve testen worden ook kwantitatieve qPCRs uitgevoerd waarbij de testen in duplo worden ingezet en ook in duplo worden gerapporteerd in GLIMS. Resultaten van de RotorGene Q worden eerst beoordeeld in de RotorGene Q software zelf en nadien gevalideerd met behulp van LabTrain mPCR, waarbij zowel de meetwaarden als de curves van patiëntenmonsters en controles inzichtelijk zijn. LabTrain Interface mPCR verzorgt de totale workflow van extractie setup tot en met PCR analyse en validatie voor ca. 25 PCR testen (ca. 150 – 200 PCR reacties per week). Daarnaast verzorgt LabTrain de extractie en/of assay setup workflow voor een tiental testen voor onder andere downstream applicaties zoals fragmentanalyse, sequencing en NGS. Het moleculaire laboratorium heeft de beschikking over een QIASymphony SP NA extractor, en een QIASymphony SPAS, waarmee naast de DNA of RNA extractie tevens de assay setup van de PCR reacties kan worden uitgevoerd. Voor...