+31-76-5798160

Bodegro systemen gebruikt voor COVID-19 vaccinaties

In december werd duidelijk dat ziekenhuizen de mogelijkheid zouden kunnen krijgen hun eigen medewerkers te gaan vaccineren. Een tijdpad was nog niet bekend maar om goed voorbereid te zijn heeft Erasmus MC aan Bodegro gevraagd begin januari een oproep- en registratiesysteem te kunnen leveren. Op woensdag 6 januari is het op LabTrain gebaseerde registratiesysteem in gebruik genomen met de registratie van de vaccinaties van IC-verpleegkundige Tom Burggraaf en IC-arts Diederik Gommers. Het registratiesysteem voorziet in vastleggen wie welk vaccin krijgt en wie de toediening heeft gedaan. Ook wordt vastgelegd of de gevaccineerde persoon instemt om zijn of haar vaccinatie te melden aan het landelijk COVID-19 vaccinatieregister en eventuele relevante gezondheidsklachten voor- en na vaccinatie geregistreerd. Naast een registratiesysteem wordt er ook een oproepsysteem geleverd. Wegens de korte houdbaarheid van de ontdooide vaccins is het van belang voldoende medewerkers op te roepen om op een bepaalde dag gevaccineerd te worden. De medewerkers krijgen een oproep met een link waarmee ze aan kunnen geven of ze op de voorgestelde datum en tijd komen om gevaccineerd te worden. Ook kunnen medewerkers een alternatief tijdvak kiezen. Het oproepsysteem houdt zowel rekening met capaciteit van de vaccinatie locaties als met de hoeveelheid vaccins. Ook wordt een tweede oproep voor de juiste datum gedaan indien een vaccin uit twee dosis bestaat. Het oproep en registratie systeem draagt bij aan een efficiënte en veilige COVID-19 vaccinatiecampagne. De software is beschikbaar voor alle LabTrain en PRINS...

Coronateststraat in de RAI maakt gebruik van LabTrain

Om de SARS-CoV-2 testcapaciteit verder te kunnen opschalen heeft TNO een SARS-CoV-2 assay op basis van LAMP ontwikkeld. Samen met De GGD Amsterdam is er bij de RAI een teststraat opgezet waarbij deze techniek is gebruikt. Innovatief is niet alleen de inzet van LAMP (in plaats van PCR) maar ook dat het lab in de RAI zelf is opgebouwd. Dat scheelt aanzienlijk aan transporttijden waardoor uitslagen sneller gerapporteerd kunnen worden. LabTrain is ingezet om de workflow op het laboratorium goed te kunnen managen én zorg te dragen voor een goed track en trace van alle onderliggende processtappen. Om de kwaliteit te kunnen borgen moeten de curves visueel gecontroleerd worden. Dankzij de LabTrain mPCR module kunnen de moleculair microbiologen van de GGD Amsterdam vanaf hun eigen (thuis)werkplek de goede werking van de opstelling monitoren en de uitslagen goedkeuren. Om de testcapaciteit snel op te kunnen schalen heeft Bodegro dit project de hoogste prioriteit gegeven waardoor de opstelling in één week opgeleverd kon worden. Inmiddels draait het hele systeem in productie in de RAI. Binnenkort opent een tweede identieke opstelling op een locatie in Amsterdam Zuid-Oost en later volgen nog 5 locaties in...

Bodegro biedt oplossing voor poolen SARS-CoV-2 diagnostiek

In het kader van de huidige COVID-19 pandemie is een sterke opschaling van de SARS-CoV-2 diagnostiek noodzakelijk. Om redenen van mogelijke reagens schaarste en beperkte analysecapaciteit overwegen meerdere laboratoria de SARS-CoV-2 PCR gepoold te gaan bepalen, dan wel menen zich te moeten voorbereiden op eventueel poolen, hoewel dat niet de voorkeur heeft. Bodegro heeft daarom begin augustus contact gezocht met al haar gebruikers en gevraagd aan welke eisen en wensen de poolfunctionaliteit moet voldoen. Op basis van alle input heeft Bodegro de poolfunctionaliteit ontwikkeld die geheel aansluit bij het huidige werkproces met minimale impact voor de analisten. Juist omdat de laboratoria momenteel al onder druk staan wat betreft bezetting, werkdruk en overwerk voor analisten en moleculair microbiologen, hebben we gekozen voor een oplossing met zo min mogelijk impact voor het bestaande werkproces. Alle ICT aspecten die samenhangen met poolen (bijhouden welke samples in een pool zitten en verwerken van de uitslag van het poolsample naar uitslagen (i.g.v. negatief) of vervolgacties  voor andere uitslagen), zijn vanzelfsprekend opgenomen in de nieuwe functie. De functionaliteit is voor zowel LabTrain LIMS gebruikers als voor gebruikers die alleen onze LabTrain Interface mPCR middleware gebruiken beschikbaar. De oplossing voorziet ook in de mogelijkheid in de uitslag naar CoronIT te vermelden dat het een uitslag betreft die middels pooling tot stand gekomen is. De software is tevens voorbereid om het poolen te laten uitvoeren door een robot. Dit kan parallel aan het scherm gebruik (de bulk via de robot én een aantal samples handmatig via het scherm). Met deze ondersteuning is opschaling van SARS-CoV-2 met behulp van poolen op een veilige en verantwoorde manier mogelijk.  ...

Ondersteuning Coronadiagnostiek

We krijgen veel vragen over ondersteuning van het laboratorium in het kader van SARS-CoV-2 diagnostiek. Wat hebben we gedaan of kunnen we doen? Spoedlevering van instrumentkoppelingen Automatische uitslaginterpretatie o.b.v. RdRp / N en E gen Lijstautorisatie van Coronadiagnostiek Automatische rapportage (via Excel bestanden, per interne e-mail) van Corona uitslagen aan interne arbodienst (t.b.v. personeelsscreening) en infectiepreventie Workflow aanpassingen: Alternatieve inzet apparatuur (KCL apparatuur inzetten bij MMI Coronadiagnostiek op bulkapparatuur en alternatieve workflow voor Feces PCR en SOA PCR Assisteren in benodigde configuratie aanpassingen/uitbreidingen Testondersteuning voor nieuwe workflow Wij geven voorrang aan alle Corona-gerelateerde werkzaamheden. In de eerste plaats is dat optimalisatie/opschaling van de Coronadiagnostiek, in de tweede plaats activiteiten in het kader van leveringsproblemen disposables en reagentia (alternatieve workflows). Daarna komen andere optimalisaties om het lab in algemene zin te...

Primeur van Deutsche Telekom Healthcare en Bodegro

Eén Laboratorium Systeem voor pathologie, klinische chemie en medische microbiologie Omdat de grenzen tussen de diverse disciplines in de klinische laboratoria gaan vervagen, komen Deutsche Telekom Healthcare en Bodegro met één geïntegreerde laboratorium workflow oplossing. Een primeur in de klinische laboratoriumwereld. Hierdoor is het ziekenhuis in staat data van de pathologie, de klinische chemie en medische microbiologie integraal te bekijken, waardoor Integrated Diagnostics en Personalised Medicine mogelijk is. Expertise gebundeld Beide bedrijven bieden deze geïntegreerde oplossing aan onder de noemer “LabTrain/LMS”. De expertise van Deutsche Telekom Healthcare en Bodegro op de diverse domeinen van de klinische laboratoria worden zo gebundeld aangeboden.   Inés den Ouden, CEO Bodegro, licht toe “Productintegratie van Deutsche Telekom Healthcare en Bodegro maakt het voor ziekenhuizen mogelijk om over één laboratoriumsysteem voor pathologie, klinische chemie en medische microbiologie te beschikken. Dit is uniek in de markt. De samenwerking speelt daarmee in op de huidige trends in de zorg. Voor ziekenhuizen die momenteel bezig zijn met Integrated Diagnostics en Personalised Medicine maakt het dat deze strategische samenwerking voor hen zeer interessant is.” Renna Plukker, CEO Deutsche Telekom Healthcare, vult aan “Vorig jaar hebben we de Moleculaire Diagnostiek Module ontwikkeld. Hierbij werd mij steeds duidelijker dat de moleculaire diagnostiek als brug kan dienen tussen de pathologie laboratoria en de klinisch chemisch laboratoria. Er is nog geen uitgekristalliseerde vaste plek waar deze diagnostiek plaats vindt. Door de samenwerking met Bodegro vergroten we beide ons product portfolio en daarmee kunnen we onze klanten beter en diepgaander bedienen.” Over Deutsche Telekom Healthcare Deutsche Telekom Healthcare Solutions Netherlands B.V. is onderdeel van de Deutsche Telekom groep. Met een omzet van 75,7...

Treant kiest voor LabTrain als nieuw laboratoriuminformatiesysteem

Treant kiest voor LabTrain als nieuw laboratoriuminformatiesysteem Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) van Treant Zorggroep is voor patiënten en dokters een belangrijke schakel bij het stellen van een diagnose. Dagelijks onderzoekt het KCL duizenden monsters van bloed, urine, ontlasting of sperma om te kunnen bepalen wat er aan de hand kan zijn. Om dit in de toekomst nog beter te kunnen doen, koos Treant voor een nieuw en centraal laboratoriuminformatiesysteem: LabTrain van Bodegro. Werken met allerlei losse systemen op de drie ziekenhuislocaties is verleden tijd. Aanvragers (huisartsen en dokters in het ziekenhuis) en daarmee patiënten, kunnen dankzij het nieuwe systeem sneller en beter geholpen worden. Bovendien wordt er flink bespaard op kosten. ‘Met dit nieuwe laboratoriuminformatiesysteem geven we bij Treant invulling aan de noodzaak om doelmatiger en efficiënter te gaan werken. Want alleen dan kunnen we op alle drie de ziekenhuislocaties van de zorggroep onze patiënten blijven verzekeren van tijdige en hoogstaande diagnostiek’, aldus manager Reitze Sybesma. ‘Onze ambitie om continu te willen verbeteren hoeft nu niet langer te worden beperkt, omdat we werken met meerdere systemen’, vertelt klinisch chemicus Paula Engbers. ‘Zo kunnen we onze aanvragers bijvoorbeeld vaker en met een breder analysepakket van dienst zijn.’ De keuze voor LabTrain van Bodegro volgt na een inkooptraject waarbij diverse laboratoriuminformatiesystemen werden vergeleken op kwaliteit en prijs. Paula: ‘LabTrain is een gebruikersvriendelijk, slim en compleet systeem wat – in overleg met ons – continu wordt doorontwikkeld. Treant start direct met de implementatie van het nieuwe systeem. Om vervolgens begin 2019 met LabTrain te gaan werken. Dat spraken Treant-bestuurder Jean Pierre van Beers en CEO van leverancier Bodegro Inés den Ouden...