+31-76-5798160

Bodegro systemen gebruikt voor COVID-19 vaccinaties

In december werd duidelijk dat ziekenhuizen de mogelijkheid zouden kunnen krijgen hun eigen medewerkers te gaan vaccineren. Een tijdpad was nog niet bekend maar om goed voorbereid te zijn heeft Erasmus MC aan Bodegro gevraagd begin januari een oproep- en registratiesysteem te kunnen leveren. Op woensdag 6 januari is het op LabTrain gebaseerde registratiesysteem in gebruik genomen met de registratie van de vaccinaties van IC-verpleegkundige Tom Burggraaf en IC-arts Diederik Gommers. Het registratiesysteem voorziet in vastleggen wie welk vaccin krijgt en wie de toediening heeft gedaan. Ook wordt vastgelegd of de gevaccineerde persoon instemt om zijn of haar vaccinatie te melden aan het landelijk COVID-19 vaccinatieregister en eventuele relevante gezondheidsklachten voor- en na vaccinatie geregistreerd. Naast een registratiesysteem wordt er ook een oproepsysteem geleverd. Wegens de korte houdbaarheid van de ontdooide vaccins is het van belang voldoende medewerkers op te roepen om op een bepaalde dag gevaccineerd te worden. De medewerkers krijgen een oproep met een link waarmee ze aan kunnen geven of ze op de voorgestelde datum en tijd komen om gevaccineerd te worden. Ook kunnen medewerkers een alternatief tijdvak kiezen. Het oproepsysteem houdt zowel rekening met capaciteit van de vaccinatie locaties als met de hoeveelheid vaccins. Ook wordt een tweede oproep voor de juiste datum gedaan indien een vaccin uit twee dosis bestaat. Het oproep en registratie systeem draagt bij aan een efficiënte en veilige COVID-19 vaccinatiecampagne. De software is beschikbaar voor alle LabTrain en PRINS...

Coronateststraat in de RAI maakt gebruik van LabTrain

Om de SARS-CoV-2 testcapaciteit verder te kunnen opschalen heeft TNO een SARS-CoV-2 assay op basis van LAMP ontwikkeld. Samen met De GGD Amsterdam is er bij de RAI een teststraat opgezet waarbij deze techniek is gebruikt. Innovatief is niet alleen de inzet van LAMP (in plaats van PCR) maar ook dat het lab in de RAI zelf is opgebouwd. Dat scheelt aanzienlijk aan transporttijden waardoor uitslagen sneller gerapporteerd kunnen worden. LabTrain is ingezet om de workflow op het laboratorium goed te kunnen managen én zorg te dragen voor een goed track en trace van alle onderliggende processtappen. Om de kwaliteit te kunnen borgen moeten de curves visueel gecontroleerd worden. Dankzij de LabTrain mPCR module kunnen de moleculair microbiologen van de GGD Amsterdam vanaf hun eigen (thuis)werkplek de goede werking van de opstelling monitoren en de uitslagen goedkeuren. Om de testcapaciteit snel op te kunnen schalen heeft Bodegro dit project de hoogste prioriteit gegeven waardoor de opstelling in één week opgeleverd kon worden. Inmiddels draait het hele systeem in productie in de RAI. Binnenkort opent een tweede identieke opstelling op een locatie in Amsterdam Zuid-Oost en later volgen nog 5 locaties in...